Musicplayer
Agenda
Een overzicht van de activiteiten (mede) georganiseerd door B.I.N.
Agenda-item uit het archief:

Le Monde saxofoondag
2015-03-07 - Plaats:Geel


Blaasinstrumenten Import Nederland organiseert i.s.m. de Geelse Academie voor Muziek, Woord & Dans een "Le Monde" saxofoondag op zaterdag 7 maart 2015.

 

Deze saxofoondag start met “Let’s talk about Sax”, een korte voorstelling door leerlingen saxofoon en een woord over Adolph Sax’ leven.
Hierna zal met alle deelnemers een saxofoonorkest worden gevormd, o.l.v. Werner Geboers wordt aandacht besteed aan de verschillende aspecten die bij het saxofoonspel van belang zijn zoals embouchure, ademhaling, klank, intonatie, houding, techniek, samenspel.
Hierbij ligt een belangrijk accent op de specifieke benadering van de lichte muziek m.b.t. bijvoorbeeld speelwijze en timing.
De deelnemers krijgen de benodigde bladmuziek vooraf toegestuurd, zodat iedereen zich kan voorbereiden op deze dag.
De gekozen werken die met het saxofoonorkest zullen worden gespeeld variëren in moeilijkheidsgraad, dit repertoire is vernieuwd t.o.v. eerder georganiseerde saxofoondagen waarmee deze dag tevens interessant is voor musici die al eens eerder aan dergelijke saxofoondagen hebben deelgenomen.

Na de lunch volgt een programmablok met meerdere mogelijkheden:
-Saxofonisten vanaf de middelbare graad kunnen een workshop over mondstukken en ligaturen volgen bij François Louis. 
Deze workshop is Engelstalig.
- Werner Geboers zal een masterclass saxofoon & lichte muziek geven.
Hierbij komt tevens het improvisatiespel aan bod, hiervoor is een speciaal werk met ritmesectie als ondersteuning gearrangeerd.
Voor dit onderdeel zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, via het aanmeldformulier kunnen belangstellenden zich voor dit programma onderdeel opgeven. 
-Jongere studenten nemen deel aan het Grote Sax Spel!

Hierna zal Werner Geboers wederom met het saxofoonorkest het verdere programma voor de slotuitvoering verder uitwerken.

De saxofoondag wordt omstreeks 16.00 uur middels een concert afgesloten m.m.v.  alle deelnemers, de Big Band van de Academie voor Muziek, Woord & Dans Geel en Werner Geboers!

Deze dag is aanbevolen voor iedere saxofonist vanaf L2.
Uiteraard zijn ook saxofonisten die op een ander merk dan Le Monde spelen, van harte welkom...


Praktische info

De Le Monde Saxofoondag op 7 maart 2015 vindt plaats in de Academie voor Muziek, Woord & Dans Geel, Stationsstraat 29, B-2440 Geel.
Kosten voor deelname aan deze dag bedragen slechts € 15,-, ook toehoorders zijn van harte welkom.
Het afsluitend concert is gratis toegankelijk.

Let op: Het aantal saxofonisten dat actief aan deze dag kan deelnemen is gelimiteerd, wacht dus niet te lang met inschrijven!
Onthaal vanaf 9u30, aanvang om 10.00 uur, afsluitend concert om 16u, einde om 17u.
Dranken worden voorzien, bij aankomst kan je tegen betaling een broodje bestellen.
Voor meer informatie kan U contact opnemen met:

B.I.N. (+31 182 644000 / info@lemondesaxophones.com)
Academie voor Muziek, Woord & Dans Geel (014 56 65 80 / www.amwdgeel.be

Klik hier om jezelf online aan te melden!


Werner Geboers is geboren in het Noord-Limburgse Lommel (B), waar hij reeds op 9 jarige leeftijd kennis maakte met de saxofoon. Na zijn studies aan de kunsthumaniora van Hasselt startte hij zijn studie klassieke saxofoon aan het Lemmensinstituut te Leuven. Tijdens deze opleiding behaalde hij zijn Laureaats-en Meestergraadsdiploma saxofoon met als optie klarinet en lichte muziek. Deze klassieke studies vormden de ideale basis voor zijn latere saxofoonspel aangezien het instrument technisch niet veel geheimen meer voor hem had. Na zijn studies in Leuven studeerde hij lichte muziek (pop, rock, jazz) bij de gebroeders Vandendriessche.  Momenteel is hij verbonden als docent saxofoon én popensemble aan de muziekhumaniora te Hasselt, als docent saxofoon/klarinet aan de muziekacademie te Beringen én als docent saxofoon jazz en lichte muziek in diezelfde academie. Daarnaast is hij een veelgevraagde gastdocent op de Jeugd en Muziekkampen te Brussel en is hij dirigent van de K.H. Sint-Laurentius te Bocholt. Als uitvoerend musicus is hij regelmatig te zien en te horen in verschillende formaties, zowel in het klassieke als het lichtere genre waaronder o.a. het BRT-Filharmonisch orkest en The Golden Bigband. Werner maakte gedurende 8 jaar deel uit van de vaste begeleidingsband van Gunther Neefs en verzorgde concerten met o.a.: Toots Thielemans, Lee Towers, Johny Logan, Ben Kramer, Paul Michiels, Will Tura, Sandra Kim, Jo Lemaire, Helmut Lotti, The Gibson Brothers en vele anderen. Momenteel maakt hij deel uit van The Very Bigband, is hij de vaste saxofonist van de formatie achter René Froger en is hij een veel gevraagde gastmuzikant.Voor meer informatie over Werner Geboers, kijk op www.studiowerre.be. 


  |  
realisatie: oscreative